Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regulamin działu MUZYKA -> RADIA
#1
REGULAMIN DZIAŁU RADIA:

&1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady obowiązują każdą osobę, która znajduje się w Dziale Radia. 
2. Wkraczając do Działu, użytkownik akceptuje obowiązujące w nim zasady i ponosi odpowiedzialność za niestosowanie się do nich.
3. Nieznajomość zasad nie zwalnia kogokolwiek z obowiązku ich przestrzegania. W Dziale Radia obowiązują wszystkie zasady, które są przyjęte na TS Margonem.
4. Organizator nie jest zobligowany do wręczania nagród za wydarzenia organizowane w dziale Radia (jeśli takowe w danym wydarzeniu są udzielane), jeśli dana osoba złamała zasady (działu/TS), przez co została zbanowana lub zdyskwalifikowana z wydarzenia.
5. O wydarzeniach związanych z Działem Radia użytkownicy będą informowani w osobnym dziale/temacie na forum.
6. Zakazuje się używania kodeków innych niż Opus Music z jakością 10 na kanałach w Dziale Radia.
7. Główną osobą nadzorującą dział jest Główny Administrator serwera TS Margonem, ma on ostateczne zdanie w sytuacjach wyjątkowych/spornych, w pozostałych sprawach decyzja należy do Opiekunów działu Radia, kontakt z nimi: panel pomocy TS (http://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka MUZYKA -> RADIA)). Członkowie Administracji TS Margonem, którzy nie posiadają rangi Opiekuna działu Radia nie ingerują w dział Radia i nie odpowiadają na pytania z  nim związane. Nie mogą tworzyć tam kanałów ani wprowadzać modyfikacji w nich. Na prośbę organizatora wydarzenia mają prawo jedynie pomóc w pilnowaniu porządku podczas eventów (banowanie, wyrzucanie userów łamiących zasady).
8. Nagrywanie programem wewnętrznym TS na kanałach w dziale Radia dozwolone jest tylko pod warunkiem wyraźnej zgody CA prowadzącego kanał i tylko wtedy, gdy na kanale odbywa się audycja z udziałem bota muzycznego. W przypadku, gdy na kanale odbywa się rozmowa/konkurs, lub gdy CA kanału nie wyraża na to zgody, nagrywanie jest kategorycznie zakazane. W przypadku nagrywania bez zgody na kanałach radiowych, przydzielana jest kara tej samej długości, co za nagrywanie na kanałach publicznych.
9. Ranga CA Radio nadawana jest wyłącznie na ID właściciela kanału (nie na bota muzycznego).

&2 
Wydarzenia oraz audycje radiowe.
1. O wydarzeniach w dziale Radia użytkownicy będą informowani na forum TS Margonem.
2. W temacie na forum TS zostaną podane wszystkie potrzebne informacje oraz zasady danego wydarzenia.
3. Część wydarzeń będzie dostępna w formie "audycji radiowych". Aby odbierać audycję radiową na TS Margonem użytkownik powinien zgłosić się do Opiekuna działu po rangę "Pozwolenie na odbiór Radia TS". Ranga ta nie wlicza się do limitu rang użytkownika. Odbieranie audycji radiowych bez owej rangi jest niemożliwe.
4. Aby otrzymać rangę umożliwiającą odbieranie audycji radiowych - użytkownik zobligowany jest do wysłania pełnego zrzutu ekranu, na którym widoczny jest przycisk do blokowania przychodzących szeptów (przycisk ten pozwala na wyłączenie/włączenie audycji radiowych, gdy użytkownik posiada już rangę umożliwiającą odbieranie audycji). Jest to wymóg by taką rangę otrzymać.
a) Aby ustawić przycisk, należy kolejno kliknąć PPM w miejsce pod napisami "Połączenia, Zakładki, Sam..." i wybrać opcję Niestandardowy pasek narzędzi. Następnie wyszukujemy w Dostępnych działaniach "Przełączaj blokowanie szeptów przychodzących" i klikamy 2 razy LMP na tej opcji. Przycisk powinien dodać się do paska narzędzi.
5. Aby użytkownik mógł odbierać audycje powinien wejść w opcje komunikatora TeamSpeak3, a następnie wejść w szepty i zaznaczyć opcję na samej górze. Zaleca się również odznaczenie dwóch opcji na dole "ustawienia dla otrzymanych szeptów".
6. Teksty utworów odgrywanych w dziale Radia muszą być przyzwoite, podlega to weryfikacji przez Opiekuna działu bądź Głównego Administratora.

&3
Boty 24/7
1. Użytkownicy nie mogą posiadać własnych, dedykowanych kanałów w Dziale Radia jeżeli bot użytkownika nie jest maszyną 24/7.
a) Wyjątkiem od w/w reguły są kanały osób, które zajmowały/zajmują się Działem Radia nie krócej niż 6 miesięcy. Takie kanały są na stałe zwolnione z aktualizacji daty. Jeżeli osoba posiadająca taki kanał chce, aby go usunąć, należy napisać wiadomość na panel pomocy TS (http://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka MUZYKA -> RADIA)). Spraw związanych z usuwaniem kanałów radiowych osób, które zajmowały się DR nie załatwia się na TS - jedynie poprzez panel pomocy.
b) Użytkownicy posiadający boty muzyczne niebędące botami 24/7 mogą puszczać muzykę na kanałach typu "Free Party Music".
2. Użytkownik, który chce uruchomić maszynę 24/7 musi się zgłosić do jednego z Opiekunów działu bezpośrednio na TS lub na panel pomocy TS (http://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka MUZYKA -> RADIA)). Na kanale, na którym jest maszyna 24/7 - użytkownik jest zwolniony z aktualizowania daty - jednak to użytkownik jest zobligowany do tego aby zapewnić ciągłość w puszczaniu muzyki z bota.
3. Użytkownik za każdą uruchomioną i działającą nieprzerwanie maszynę otrzymuje talary. Za każdy miesiąc użytkownik otrzymuje 10 talarów za jedną maszynę. Nie ma limitu maszyn jaką użytkownik może posiadać. Jedna maszyna 24/7 = 1 kanał w Dziale Radia.

&4
Postanowienia końcowe
1. Obecny Regulamin wchodzi w życie z dniem 09/01/2018r.
2. Obecny Regulamin zostaje zaakceptowany przez Głównego Administratora TS Margonem.
3. Główny Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Regulaminu Działu Radia z wcześniejszym poinformowaniem użytkowników minimum 3 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
4. Wszelkie modyfikacje Regulaminu przez Opiekunów działu Radia muszą zostać zatwierdzone przez Głównego Administratora.

©2013-2018 r. Administracja TS Margonem -  ts.margonem.pl
Sprawy techniczne/organizacyjne: administrator@tsmargonem.pl
Reklama/współpraca: ts3@margonem.pl
Panel pomocy: http://pomoc.tsmargonem.pl
#2
Z dniem 09/01/2018 nastąpi aktualizacja zasad w dziale Radia.

Nowe zasady:

REGULAMIN DZIAŁU RADIA:

&1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady obowiązują każdą osobę, która znajduje się w Dziale Radia. 
2. Wkraczając do Działu, użytkownik akceptuje obowiązujące w nim zasady i ponosi odpowiedzialność za niestosowanie się do nich.
3. Nieznajomość zasad nie zwalnia kogokolwiek z obowiązku ich przestrzegania. W Dziale Radia obowiązują wszystkie zasady, które są przyjęte na TS Margonem.
4. Organizator nie jest zobligowany do wręczania nagród za wydarzenia organizowane w dziale Radia (jeśli takowe w danym wydarzeniu są udzielane), jeśli dana osoba złamała zasady (działu/TS), przez co została zbanowana lub zdyskwalifikowana z wydarzenia.
5. O wydarzeniach związanych z Działem Radia użytkownicy będą informowani w osobnym dziale/temacie na forum.
6. Zakazuje się używania kodeków innych niż Opus Music z jakością 10 na kanałach w Dziale Radia.
7. Główną osobą nadzorującą dział jest Główny Administrator serwera TS Margonem, ma on ostateczne zdanie w sytuacjach wyjątkowych/spornych, w pozostałych sprawach decyzja należy do Opiekunów działu Radia, kontakt z nimi: panel pomocy TS (http://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka MUZYKA -> RADIA)). Członkowie Administracji TS Margonem, którzy nie posiadają rangi Opiekuna działu Radia nie ingerują w dział Radia i nie odpowiadają na pytania z  nim związane. Nie mogą tworzyć tam kanałów ani wprowadzać modyfikacji w nich. Na prośbę organizatora wydarzenia mają prawo jedynie pomóc w pilnowaniu porządku podczas eventów (banowanie, wyrzucanie userów łamiących zasady).
8. Nagrywanie programem wewnętrznym TS na kanałach w dziale Radia dozwolone jest tylko pod warunkiem wyraźnej zgody CA prowadzącego kanał i tylko wtedy, gdy na kanale odbywa się audycja z udziałem bota muzycznego. W przypadku, gdy na kanale odbywa się rozmowa/konkurs, lub gdy CA kanału nie wyraża na to zgody, nagrywanie jest kategorycznie zakazane. W przypadku nagrywania bez zgody na kanałach radiowych, przydzielana jest kara tej samej długości, co za nagrywanie na kanałach publicznych.
9. Ranga CA Radio nadawana jest wyłącznie na ID właściciela kanału (nie na bota muzycznego).

&2 
Wydarzenia oraz audycje radiowe.
1. O wydarzeniach w dziale Radia użytkownicy będą informowani na forum TS Margonem.
2. W temacie na forum TS zostaną podane wszystkie potrzebne informacje oraz zasady danego wydarzenia.
3. Część wydarzeń będzie dostępna w formie "audycji radiowych". Aby odbierać audycję radiową na TS Margonem użytkownik powinien zgłosić się do Opiekuna działu po rangę "Pozwolenie na odbiór Radia TS". Ranga ta nie wlicza się do limitu rang użytkownika. Odbieranie audycji radiowych bez owej rangi jest niemożliwe.
4. Aby otrzymać rangę umożliwiającą odbieranie audycji radiowych - użytkownik zobligowany jest do wysłania pełnego zrzutu ekranu, na którym widoczny jest przycisk do blokowania przychodzących szeptów (przycisk ten pozwala na wyłączenie/włączenie audycji radiowych, gdy użytkownik posiada już rangę umożliwiającą odbieranie audycji). Jest to wymóg by taką rangę otrzymać.
a) Aby ustawić przycisk, należy kolejno kliknąć PPM w miejsce pod napisami "Połączenia, Zakładki, Sam..." i wybrać opcję Niestandardowy pasek narzędzi. Następnie wyszukujemy w Dostępnych działaniach "Przełączaj blokowanie szeptów przychodzących" i klikamy 2 razy LMP na tej opcji. Przycisk powinien dodać się do paska narzędzi.
5. Aby użytkownik mógł odbierać audycje powinien wejść w opcje komunikatora TeamSpeak3, a następnie wejść w szepty i zaznaczyć opcję na samej górze. Zaleca się również odznaczenie dwóch opcji na dole "ustawienia dla otrzymanych szeptów".
6. Teksty utworów odgrywanych w dziale Radia muszą być przyzwoite, podlega to weryfikacji przez Opiekuna działu bądź Głównego Administratora.

&3
Boty 24/7
1. Użytkownicy nie mogą posiadać własnych, dedykowanych kanałów w Dziale Radia jeżeli bot użytkownika nie jest maszyną 24/7.
a) Wyjątkiem od w/w reguły są kanały osób, które zajmowały/zajmują się Działem Radia nie krócej niż 6 miesięcy. Takie kanały są na stałe zwolnione z aktualizacji daty. Jeżeli osoba posiadająca taki kanał chce, aby go usunąć, należy napisać wiadomość na panel pomocy TS (http://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka MUZYKA -> RADIA)). Spraw związanych z usuwaniem kanałów radiowych osób, które zajmowały się DR nie załatwia się na TS - jedynie poprzez panel pomocy.
b) Użytkownicy posiadający boty muzyczne niebędące botami 24/7 mogą puszczać muzykę na kanałach typu "Free Party Music".
2. Użytkownik, który chce uruchomić maszynę 24/7 musi się zgłosić do jednego z Opiekunów działu bezpośrednio na TS lub na panel pomocy TS (http://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka MUZYKA -> RADIA)). Na kanale, na którym jest maszyna 24/7 - użytkownik jest zwolniony z aktualizowania daty - jednak to użytkownik jest zobligowany do tego aby zapewnić ciągłość w puszczaniu muzyki z bota.
3. Użytkownik za każdą uruchomioną i działającą nieprzerwanie maszynę otrzymuje talary. Za każdy miesiąc użytkownik otrzymuje 10 talarów za jedną maszynę. Nie ma limitu maszyn jaką użytkownik może posiadać. Jedna maszyna 24/7 = 1 kanał w Dziale Radia.

&4
Postanowienia końcowe
1. Obecny Regulamin wchodzi w życie z dniem 09/01/2018r.
2. Obecny Regulamin zostaje zaakceptowany przez Głównego Administratora TS Margonem.
3. Główny Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Regulaminu Działu Radia z wcześniejszym poinformowaniem użytkowników minimum 3 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
4. Wszelkie modyfikacje Regulaminu przez Opiekunów działu Radia muszą zostać zatwierdzone przez Głównego Administratora.

©2013-2018 r. Administracja TS Margonem -  ts.margonem.pl

Zasady oficjalnie weszły w życie.
Sprawy techniczne/organizacyjne: administrator@tsmargonem.pl
Reklama/współpraca: ts3@margonem.pl
Panel pomocy: http://pomoc.tsmargonem.pl


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Regulamin działu Eventów Varathiel 2 775 06-06-2018, 23:14:27
Ostatni post: Varathiel
  Regulamin działu MUZYKA -> KARAOKE Varathiel 2 1,473 15-05-2018, 21:49:42
Ostatni post: Varathiel
  Regulamin działu Światy Prywatne Varathiel 2 989 12-05-2018, 19:59:37
Ostatni post: Varathiel

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości